Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η ειδικότητα λειτουργεί στα σχολεία

1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών
2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και  να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει βασικές έννοιες γύρω από την οικονομία, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τα αγαθά.

 • Να γνωρίζει βασικές έννοιες της φορολογίας.

 • Να περιγράφει τη σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση ενός Νομικού προσώπου.

 •  Να εκδίδει βασικά παραστατικά που είναι υποχρεωμένη να εκδώσει η επιχείρηση για τις οικονομικές πράξεις που διενεργεί.

 •  Να ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία με βάση τις γενικές αρχές της Λογιστικής επιστήμης και τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.

 •  Να παρακολουθεί και διεκπεραιώνει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

 •  Να συμπληρώνει φορολογικά έντυπα για λογαριασμό ενός Νομικού Προσώπου.

 • Να διενεργεί απλές λογιστικές εγγραφές.

Εργαστήρια

Μαθήματα

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

Ένταξη στην αγορά εργασίας

Στους αποφοίτους ΕΠΑΛ χορηγείται α) Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και β) Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των ευρωπαϊκών).

Προαιρετικό Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Με το νέο θεσμό του "Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο). Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίστοιχους τομείς, μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα ΤΕΙ και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑΛ και ΓΕΛ και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%.

Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ

Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Επανεγγραφή στη Γ΄τάξη ΕΠΑΛ

Επανεγγραφή στη Γ΄τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση και δεύτερης ειδικότητας του τομέα από τον οποίο έχει αποφοιτήσει ή στη Β΄ τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες).

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

 • Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :

  • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α΄ κατηγορίας και ΚΒΣ.

  • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

  • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.

  • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.

  • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.

  • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).

  • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής  καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

  Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:.

  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.

  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

  • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.

  • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.

  • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Πηγές

caret-down caret-up caret-left caret-right
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/to-thema-texniki-ekpaideusi
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://www.eoppep.gr/teens/index.php
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://www.mysep.gr/
A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com