Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα από το σχ. έτος 2017-2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

ΦΕΚ 1426/26_04_17 Ωρολόγιο Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Τροποποίηση της υπ? αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β? 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α? Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β? Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α? 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α? τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β? τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΦΕΚ 1427/26_04_17_Tροποποίηση Α και Β τάξης

You can leave a response, or trackback from your own site.
A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com