Οργανωτική δομή

Διευθύντρια: Μαριάνθη Μυλωνά, ΠΕ 18.30


Υποδιευθυντής: Ιωάννης Τσιμπινός, ΠΕ 19


Υπεύθυνοι Τομέων:

Γεωπονίας: Γιώργος Χουλιαράς, ΠΕ 14.04

Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος:   Ειρήνη Κορδώνη, ΠΕ 18.20

Πληροφορικής: Γιώργος Ζαχαράκης, ΠΕ 19

Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας: Αγγελική Βουρδέρη, ΠΕ 14.06


Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Κατεύθυνσης:

Μαρία Γιαννακοπούλου, ΠΕ 18.13

Παναγιώτης Θεοδώρου, ΠΕ 14.06

Γιαννούλα Κυμπαρίδου, ΠΕ 18.33

Φωτεινή Λυμαράκη, ΠΕ 19

Ελένη Νοχουτίδου, ΠΕ 09

Κιοσσέ Σταμούδα, ΠΕ 18.02

Βασιλική Φακάρου, ΠΕ 19

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com