Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:

  1. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
  2. το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό.

Τι είναι η Μαθητεία;

Στόχος του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» είναι να προσφέρει στους ενήλικες απόφοιτους των ΕΠΑΛ μια εναλλακτική μαθησιακή διαδρομή, ώστε να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας, είτε του   δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα και να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο παρέχεται στους μαθητευόμενους καθ? όλη τη διάρκεια του προγράμματος αμοιβή, που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος, που τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑΛ, οι απόφοιτοι συμμετέχουν βάσει συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως για τέσσερις (04) ημέρες, ενώ παρακολουθούν 7ωρο  εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά  την εβδομάδα).

 

Τι πτυχίο λαμβάνουν οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας;

Ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας αντιστοιχεί σε κατάρτιση επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Πληροφορίες για τη μαθητεία στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τη Μαθητεία.

Απαντήσεις σε 9 ερωτήματα που αφορούν στη μαθητεία από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com