Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης Β΄επιπέδου ΤΠΕ (ΚΣΕ)

Με βάση την ΑΠΟΦΑΣΗ Π 66/24.1.17 το 5ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνεται στο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://e-pimorfosi.cti.gr/.

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com