Κέντρο Πιστοποίησης μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ (ΚΕΠΙΣ)

Από τον Οκτώβριο του 2015 το 5ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής λειτουργεί ως Κέντρο Πιστοποίησης μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ (ΚΕΠΙΣ).

Στις εξετάσεις αυτές διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή και διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ που είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας.

Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε δύο διακριτά επίπεδα και ειδικότερα:

Α) για το επίπεδο εξετάσεων Γυμνασίου σε μαθητές που φοιτούν στη Γ? τάξη του Γυμνασίου καθώς και σε μαθητές της Α? τάξης του Λυκείου,

Β) για το επίπεδο εξετάσεων Λυκείου σε μαθητές που φοιτούν στη Β? και στη Γ? τάξη του Λυκείου.

Tον Νοέμβριο του 2015 το 5ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής συμμετείχε για πρώτη φορά ως εξεταστικό κέντρο σε αυτές τις εξετάσεις, ενώ το Δεκέμβριο του 2015 συμμετείχε σε ανάλογη εξέταση που διεξήχθη πιλοτικά για την διαπίστωση ικανοτήτων μαθητών σε ξένες γλώσσες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://com2cert.cti.gr/.

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com