Επίσκεψη στη Microsoft

Την Παρασκευή 16/12/2016 οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής επισκέφτηκαν την εταιρία Microsoft για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Microsoft Adventure Coding Classes που πραγματοποιείται με αφορμή τον παγκόσμιο εορτασμό της «Ώρας του Κώδικα».

Την πρώτη ώρα του σεμιναρίου οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους ιστοσελίδα με χρήση των τεχνικών HTML και CSS.

Τη δεύτερη ώρα χωρίστηκαν σε ομάδες και με τη βοήθεια μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιά κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της «έξυπνο σπίτι» χρησιμοποιώντας το mini pc Raspberry Pi και αισθητήρες κίνησης.

 

 

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com